Blog

10% wkładu własnego wciąż możliwe?!

Czy dalej można uzyskać kredyt z 10% wkładem własnym? Odpowiedź znajdziesz w filmie :)