Blog

JEREMIASZ GORZĘDOWSKI – 7 PYTAŃ, KTÓRE POWINIENEŚ ZADAĆ EKIPIE REMONTOWEJ, ZANIM POWIERZYSZ JEJ DO REMONTU SWOJE MIESZKANIE.

Wybór ekipy remontowej to jedno z najtrudniejszych, ale też najbardziej istotnych zadań w procesie remontowym. Z tego powodu warto, abyś poświęcił odpowiednią ilość czasu na spotkanie z co najmniej kilkoma ekipami i każdej z nich zadał poniższe pytania. Dzięki temu znacząco zwiększysz swoje szanse na udany remont, który zakończy się w przewidzianym przez Ciebie terminie i budżecie. Poniżej znajdziesz 7 ważnych pytań do ekipy remontowej, na które warto uzyskać odpowiedzi.
1. ILE BĘDZIE KOSZTOWAŁ REMONT I JAK DŁUGO POTRWA?
Odpowiedź na to pytanie jest niesłychanie ważna, ponieważ będzie pozwalała określić Ci rentowność inwestycji. Jednocześnie podczas rozmowy z ekipą powinieneś zwrócić uwagę nie tylko na konkretne liczby, ale także na formę ich przedstawienia i sposób, w jaki zostały wyliczone. Jeśli odpowiedź padła bardzo szybko, jeszcze podczas pierwszych oględzin mieszkania i przedstawia tylko jednostkową cenę - może być to sygnał, że będziesz mieć problem z dokończeniem remontu, bo budżet został niedoszacowany. Zdecydowanie lepszym scenariuszem będzie otrzymanie, choć podstawowego kosztorysu, który będzie zawierał poszczególne składowe całego wynagrodzenia. Dzięki temu będziesz mieć większą pewność, że ekipa przeanalizowała dokładnie zakres prac, co sprawi, że Twoje szanse na zakończenie remontu w założonym budżecie wzrosną.

Z prawej strony przykładowy fragment kosztorysu otrzymanego od nowej ekipy remontowej.

Oczywiście sama kwota także będzie dla Ciebie istotna. Niestety musisz pamiętać, że najdroższa oferta, nie zawsze będzie wiązała się z najwyższą jakością, a jednocześnie najtańsza oferta niekoniecznie będzie oznaczać najniższą jakość. Cena zależy od wielu czynników - doświadczenia ekipy, aktualnej ilości zleceń posiadanych przez ekipę, ilości zatrudnionych pracowników, założonego standardu wykończenia, aktualnego popytu na usługi remontowe na rynku itd. Cena nigdy nie powinna być decydującym kryterium w wyborze ekipy. Zawsze powinieneś wziąć pod uwagę także inne czynniki i podjąć decyzję o współpracy na podstawie wszystkich kryteriów, które będą dla Ciebie przy danej inwestycji najważniejsze.

Kwestia długości trwania remontu jest również istotna. Warto, abyś porównał ze sobą kilka ofert. Oczywiście będzie Ci zazwyczaj zależało na jak najszybszym zakończeniu remontu, ale jeśli któraś z ekip zadeklaruje się wykonać go zdecydowanie szybciej, niż inne - zweryfikuj realność takiej oferty, przed jej wybraniem. Być może firma ta rzeczywiście dysponuje większym zespołem i będzie w stanie wykonać zadanie w obiecanym czasie, ale może być to też tylko pusta obietnica. Oczywiście świetnym papierkiem lakmusowym, pozwalającym na diagnozę realności takiej obietnicy będzie wpisanie w umowie kar umownych i doprecyzowanie terminu zakończenia prac - jeśli ekipa nadal będzie podtrzymywać deklaracje o dacie zakończenia prac, może być to dobry znak.
2. JAKIE EKIPA MA DOŚWIADCZENIE W TEGO TYPU MIESZKANIACH?
Niektóre ekipy specjalizują się głównie w jednym typie prac, na przykład w remontach w blokach lub w kamienicach, mieszkaniach inwestycyjnych lub w mikrokawalerkach, realizacjach wysokiej jakości lub budżetowym wykonaniu (wystarczającym m.in. przy podnajmie) - warto więc abyś dowiedział się, jakiego typu remonty wykonywała do tej pory ekipa, z którą zamierzasz współpracować. Robimy na co dzień wiele remontów w kamienicach i od czasu do czasu zdarzy nam się spotkać z ekipą, która już podczas oględzin mieszkania jest widocznie przerażona perspektywą remontu w kamienicy. Drewniane legary, duża wysokość, konieczność wykonania instalacji centralnego ogrzewanie - to wyzwania, które przerastają część ekip. Warto, abyś dokładnie zbadał nastawienie ekipy do planowanych prac, zanim zaczniesz współpracę. Niektóre ekipy same zrezygnują z powodu braku doświadczenia, ale inne nie będą chciały odpuścić dobrze płatnego, generalnego remontu. Twoje zadanie będzie polegało na określeniu, z kim masz do czynienia i wzięcie pod uwagę tego faktu przy wyborze firmy remontowej. Oczywiście brak doświadczenia nie przekreśla całkowicie takiej ekipy - ale warto to jasno powiedzieć przed rozpoczęciem współpracy. Co więcej, powinno mieć to odzwierciedlenie w cenie usługi - przez brak doświadczenia ekipy ryzyko wydłużenia się remontu i konieczności dokonywania poprawek w trakcie będzie rosło.
3. ILE OSÓB I KTO KONKRETNIE BĘDZIE PRACOWAĆ PODCZAS REMONTU MIESZKANIA?
Zadanie tego pytania pozwoli Ci wyciągnąć kilka wniosków, które będą pomocne, przy ostatecznym wyborze ekipy. Przede wszystkim pozwoli Ci to ocenić realność obiecanego terminu wykonania zlecenia. Jeśli przedmiotem remontu jest duże, ponad 100- metrowe mieszkanie w kamienicy - nie ma szans, aby generalny remont został wykonany w 6 tygodni przed dwie osoby. Jeśli jednak codziennie będą pracować 3 lub 4 osoby, realność tego założenia rośnie, choć nadal okres 6 tygodni jest bardzo dużym wyzwaniem. Jeśli okaże się, że ekipa remontowa to tak naprawdę jednoosobowa firma rośnie Twoje ryzyko opóźnienia remontu, jeśli dojdzie do choroby lub braku dyspozycyjności jedynego fachowca w firmie. Do generalnych remontów warto więc wybierać firmy, w których pracują na co dzień przynajmniej dwie osoby. Dobrze też dopytać kto będzie wykonywał poszczególne instalacje - elektryczną, wod.-kan., ewentualnie centralnego ogrzewania. Czy będą to pracownicy, którzy są codziennie na budowie, czy też prace zostaną wykonane przez dojeżdżających specjalistów, działających na zlecenie zatrudnionej ekipy remontowej. Oczywiście należy tu zasygnalizować ryzyko związane ze stosowaniem podwykonawców przed firmę remontową, co sprawia, że formalnie dla swojego bezpieczeństwa powinieneś zastrzec w umowie taką możliwość. Pomijając fakt sposobu zatrudnia specjalistów, sama ich obecność często jest pozytywnym sygnałem - instalacje robione przez fachowca, który codziennie zajmuje się tylko tym, są zazwyczaj wykonane w mniej awaryjny sposób, niż remontowców, którzy zajmująsię nimi tylko z doskoku. Jeśli jednak wszystkie instalacje mają być wykonane przez regularnych pracowników firmy remontowej - warto upewnić się, że mają w tym wystarczające doświadczenie i zapewnić sobie w umowie protokoły odbioru poszczególnych instalacji, z podpisami osoby z uprawnieniami do dozoru i eksploatacji w danej dziedzinie.
4. CZY EKIPA POSIADA UBEZPIECZNIE OC DLA WYKONYWANEJ DZIAŁALNOŚCI?
Jest to jeden z ważniejszych elementów, który znacząco zwiększają bezpieczeństwo każdego inwestora podczas remontu. Negatywna odpowiedź na to pytanie nie dyskwalifikuje jednak ekipy remontowej - powinieneś za to potrafić skutecznie wytłumaczyć jej, dlaczego jest to dla Ciebie takie ważne. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez ekipę minimalizuje Twoje ryzyko konieczności zapłacenia za szkody, które powstały podczas remontu. Jest to o tyle ważne, że w przypadku większości ubezpieczeń mieszkań, odpowiedzialność za szkody wyłączona jest w trakcie trwania remontu. Przez to w przypadku zalania sąsiadów, Twój ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli okaże się, że w momencie powstania szkody trwał u Ciebie remont. Część ekip remontowych nie rozumie tego ubezpieczenia i wzbraniają się przed jego wykupieniem. W niektórych przypadkach warto, abyś rozważył nawet podzielenie się z ekipą kosztami takiego ubezpieczenia, ale nigdy nie powinieneś powierzać ekipie swojego mieszkania i rozpoczynać remontu, jeśli takiego ubezpieczenia nie ma.
5. CZY I JAKĄ UMOWĘ PODPISUJE EKIPA. CZY POSIADA SWÓJ WZÓR?
Część ekip lubi posługiwać się swoim wzorem, bo czują się wtedy bezpieczni. Jeśli tak, musisz sprawdzić, czy znajdują się tam najważniejsze dla Ciebie zapisy, czyli zakres odpowiedzialności (która strona umowy dokonuje jakich zakupów, czy wniesienie jest w cenie itd.), zakres prac, jakie jest wynagrodzenie za poszczególne etapy, jaki jest harmonogram prac, termin wykonania, wspomniane wcześniej OC oraz kary umowne. Jeśli czegoś brakuje, koniecznie poproś o dopisanie najważniejszych punktów. Więcej o najważniejszych punktach w umowie remontowej posłuchasz W TYM NAGRANIU. Jeśli ekipa nie ma swojego wzoru umowy, zaproponuj swój. Czerwonym światłem do dalszej współpracy z ekipą będzie w ogóle brak chęci do podpisania umowy np. ze względu na brak prowadzonej działalności. Może mieć to dla Ciebie bardzo dotkliwe skutki w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub szkody powstałej w trakcie remontu. Natomiast jeśli ekipa po prostu nie chce zgodzić się na poszczególne zapisy, warto dopytać, w czym jest problem - często brak zgody wynika z braku zrozumienia, z czym wiąże się dany zapis, a nie stricte braku zgody na sam zapis. Typowym przykładem takiego niezrozumienia są kary umowne. Opisują one rozliczenia pomiędzy stronami jeśli dojdzie do niedotrzymania terminu wykonania prac (choć może też dotyczyć inwestora, gdy zwleka on z poszczególnymi obowiązkami, jak dostarczenie materiałów, uzyskaniem pozwoleń, etc.). Często ekipy boją się tego zapisu.

Przełamaniem takiego oporu może być zadanie ekipie pytania, czy planują oddać mieszkanie na czas. Często okazuje się, że wskazują nieprzewidziane opóźnienia, czy choćby problemy związane z COVID, jeśli mówimy o dzisiejszych czasach. Poproś wtedy ekipę, aby wskazała w takim razie pesymistyczny czas, w jakim będą mogli dokończyć remontu, jeśli wszystkie te problemy wydarzą się po drodze - i od tego momentu liczcie kary umowne. Pozwoli to także urealnić czas wykonania remontu. Lepiej, abyś miał możliwość naliczenia takiej kary, nawet jeśli będziesz musiał wydłużyć czas remontu nawet o kilka tygodni (przynajmniej na papierze), niż jeżeli takiej możliwości i takiego narzędzia motywowania ekipy w ogóle nie będziesz miał.
6. JAK WYKONAĆ DANĄ PRACĘ?
Kolejne pytanie, które bardzo dużo powie Ci o danej ekipie, dotyczy wykonania konkretnego zakresu prac. Może być to prośba o opowiedzenie, jak fachowiec dokona wydzielenia nowej łazienki, wymiany drzwi lub przerobienia instalacji wod.-kan., aby zainstalować dodatkowe WC w mieszkaniu. Wsłuchując się w odpowiedź na takie pytanie, będziesz mógł poddać ocenie jego rzetelność i znajomość swojego fachu. Bardzo szybko dostrzeżesz osoby, które naprawdę nie znają się na rzeczy. I nie musisz do tego sam posiadać dużej wiedzy. Jeśli Twój rozmówca będzie przedstawiał wiele szczegółów, być może sam dostrzeże jakieś trudności lub potencjalne problemy - bardzo dobrze! To znaczy, że wie, z czym te prace będą się wiązały. Wszelkie zdawkowe odpowiedzi, które będzie można określić jednym zdaniem pt. „Będzie Pan zadowolony...", ale nie pokazujące konkretów - stanową żółte światło. Oczywiście czasami możesz po prostu rozmawiać z właścicielem firmy remontowej, który od pewnych prac będzie miał pracowników-specjalistów, ale jednak powinieneś na to zwracać uwagę i powinien to być jeden z kilku czynników, które pozwolą Ci podjąć decyzję o współpracy bądź nie. Możesz też dopytać, jak często podobne prace były przez ekipę wykonywane w przeszłości. A może mają jakieś zdjęcia, dokumentację fotograficzną, która przedstawia wykonanie prac. Wszystko to pomoże Ci ocenić doświadczenie firmy remontowej i będzie dobrym rokowaniem na przyszłość.
7. POPROŚ O REFERENCJE Z OSTATNICH KILKU MIESIĘCY LUB KONTAKT DO KILKU KLIENTÓW.
Na koniec zawsze warto, abyś zapytał firmę remontową o referencje od innych klientów. I to nawet wtedy, jeśli ostatecznie nie będziesz dzwonić do poprzednich zleceniodawców. Już sam fakt przekazania nam takich referencji dobrze wróży. Dla odmiany żółtą kartką będzie brak takich danych - może to świadczyć o braku zadowolonych klientów lub małym doświadczeniu potencjalnej ekipy. Jeśli takie referencje otrzymamy, zawsze warto poświęcić trochę czasu na wykonanie telefonów i zapytanie o zakres wykonywanych prac, terminowość, trzymanie się budżetu, porządek na budowie, ilość osób, które pracowały, itd. Czasami może okazać się nawet, że osoba dająca referencje zgodzi się zaprezentować nam efekty pracy takiej firmy i będziemy mogli na własne oczy ocenić jakość i sposób wykończenia. Warto też, abyś upewnił się, że są to referencje z ostatnich kilku miesięcy. Często słyszymy historie zdziwionych inwestorów, którzy nie są zadowoleni z ekipy remontowej, mimo iż dostali kontakt z polecenia. Niestety z upływem czasu każda ekipa może się zmienić, kładzie nacisk na coś innego, zmieniają się pracownicy itd. Warto więc bazować na jak najświeższych poleceniach.
Jeremiasz Gorzędowski 21/09/2020