ZAŁOŻENIA

Pola są obliczane automatycznie
Kwota kredytu:
zl
< - Tu wpisz kwotę kredytu
Okres:
mo.
< - Tu wpisz okres kredytowania
Marża:
%
< - Tu wpisz marżę z umowy
WIBOR:
%
< - Tu wpisz aktualną wysokość WIBOR
Oprocentowanie STAŁE:
%
< - Tu wpisz wysokoś oprocentowania kredytu ze stałą stopą procentową

TWÓJ KREDYT PRZED PODWYŻKAMI STÓP PROCENTOWYCH

Kredyt z oprocentowaniem ZMIENNYM:
Oprocentowanie kredytu: <- Tyle wynosi obecnie oprocentowanie Twojego kredytu (WIBOR + MARŻA)
RATA RÓWNA: <- Tyle wynosi obecnie rata Twojego kredytu.
SUMA WPŁAT (60m-cy) <- Tyle zapłacisz bankowi w ciągu 60 miesięcy
Kredyt z oprocentowaniem STAŁYM:
Oprocentowanie kredytu: <- Tyle wynosi obecnie oprocentowanie kredytu z oprocentowaniem stałym
RATA RÓWNA (stała przez 60 miesięcy): <- Tyle wynosi obecnie rata Twojego kredytu.
SUMA WPŁAT (60m-cy) <- Tyle zapłacisz bankowi w ciągu 60 miesięcy
Podsumowaine:
RÓZNICA W RACIE (zmienne vs stałe): <- Tyle wynosi dzisiaj różnica między ratą kredytu z oprocentowaniem zmiennym vs stałym
RÓZNICA W KOSZCIE (zmienne vs stałe): <- Tyle wynosi dzisiaj różnica między sumą wpłat przez 60 miesięcy dla kredytu z oprocentowaniem zmiennym vs stałym
UWAGA: Wszytkie wyliczenia mają charekter jedynie orientacyjny

TWÓJ KREDYT PO PODWYŻCE STÓP PROCENTOWYCH:

Kredyt z oprocentowaniem ZMIENNYM:
Oprocentowanie kredytu: <- Tyle wyniesie oprocentowanie Twojego kredytu po zmianach stóp % (WIBOR + MARŻA)
RATA RÓWNA: <- Tyle wyniesie rata Twojego kredytu po zmianie stóp %
SUMA WPŁAT (60m-cy) <- Tyle zapłacisz bankowi w ciągu 60 miesięcy
Kredyt z oprocentowaniem STAŁYM:
Oprocentowanie kredytu: <- Tyle wyniesie oprocentowanie kredytu z oprocentowaniem stałym po zmianie stóp %
RATA RÓWNA (stała przez 60 miesięcy): <- Tyle wyniesie rata Twojego kredytu po zmianie stóp %.
SUMA WPŁAT (60m-cy) <- Tyle zapłacisz bankowi w ciągu 60 miesięcy
Podsumowaine:
RÓZNICA W RACIE (zmienne vs stałe): <- Tyle wyniesie różnica między ratą kredytu z oprocentowaniem zmiennym vs stałym (po zmianie stóp %)
RÓZNICA W KOSZCIE (zmienne vs stałe): <- Tyle wyniesie różnica między sumą wpłat przez 60 miesięcy dla kredytu z oprocentowaniem zmiennym vs stałym (po zmianie stóp %)
Tu wpisz o ile i kiedy Rada Polityki Pienięznej podniosła stopy % (szare pola)
Miesiąc WZROST STOPY O: RATA ZMIENNA: WIBOR PO PODWYŻCE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60